Muizeneters

Muizen zijn voor veel dieren het stapelvoedsel waarop ze overleven en hun voortplanting aanpassen. Naast zoogdieren als vos en hermelijn, zijn ook veel (roof)vogelsoorten van de muis als voedselbron afhankelijk. Afgelopen zomer was er lokaal weer een muizenpiek. Hierdoor waren veel nesten van bijvoorbeeld uilen en roofvogels groter dan gebruikelijk en was er bij de kerkuil sprake van meerdere broedsels per broedpaar. Ook nu in de (zachte) winter zijn er lokaal nog veel muizen aanwezig. Rondom Duiven bij Arnhem is dit merkbaar in de grote hoeveelheid muizen etende vogels. Hieronder een aantal foto’s van vogels die bij Duiven op muizenjacht waren op 11 januari 2020.

Blauwe reiger met veldmuis.

Mannetje blauwe kiekendief met (veld?)muis.

Buizerd.

Ruigpootbuizerd met veldmuis.

Video van een lichte vorm van de buizerd.

This entry was posted in (Reis)verslagen. Bookmark the permalink.