Hoogwater 16 januari 2011

Zoals u niet zal zijn ontgaan is er sprake van hoogwater in de Nederlandse rivieren. Afgelopen weekend bracht ik een bezoek aan Millingerwaard bij Millingen aan de Rijn. Het waterpeil stond daar zondag 16-01-2011 op 13,90 meter boven NAP. Inmiddels neemt het water weer af en hebben de dijken het wassende water kunnen tegenhouden. In Nederland komt hoogwater vooral voor in de winter en het voorjaar als gevolg van overvloedige regenval of smeltwater in de landen waar de Rijn doorheen stroomt.

De kerk van het dorpje Kekerdom ligt tussen de zomer- en de winterdijk. Het waterpeil was zo hoog, dat het graf van de pater onder water kwam te liggen. 

Door het hoge water hebben veel zoogdieren hun vertrouwde omgeving moeten verlaten. Zo ook de Bevers, die hun burcht onder water zagen verdwijnen. Dit gaf mij een goede kans om deze nachtdieren op te sporen. Uiteindelijk werden er in totaal vijf gevonden.

Meer foto’s van de Bever treft u aan onder het kopje zoogdieren in de navigatiekolom.