Oeverzwaluw

De Oeverzwaluw Riparia riparia broedt in kolonies in steile zandwanden zoals oevers of zandafgravingen. Ook maakt deze vogel direct gebruik van zandopslag op bouwterreinen, veelal tot frustratie van de aannemer. De Oeverzwaluw is met een lengte van circa 12 cm een van de kleinste zwaluwen die in Nederland voorkomen. Met een bruine bovenzijde en lichte onderkant voorzien van een duidelijke borstband, is deze vogel goed te herkennen.

Drukte van belang bij de bouw van een nieuwe kolonie.

Het graven van de broedplekken gaat met veel geweld gepaard.

Het is natuurlijk altijd maar de vraag of ze je leuk zal vinden…

Wellicht helpen wat vliegkunsten haar over de drempel?

Ze lijkt de broedplaats leuk te vinden!

De jongen zijn groot genoeg om zich bij het vlieggat te vertonen.

Het aanvliegen van het nest is een hele kunst. Dan is het wel handig als je wat flexibel bent.

Wie de grootste bek op zet heeft de grootste kans gevoerd te worden.