Huiszwaluw

De Huiszwaluw Delichon urbica is een kolonievogel die nesten bouwt aan de buitenkant van gebouwen. Hun nest is bolvormig met een krappe opening aan de bovenkant. Door hun witte stuit en blauw/grijze bovenkant zijn Huiszwaluwen direct te herkennen. Ze komen enkele weken later dan de Boerenzwaluw uit hun overwinteringsgebieden terug in Nederland.