Grauwe kiekendief

Naar mijn persoonlijke mening is de Grauwe kiekendief Circus pygargus de sierlijkste roofvogel welke in Nederland broedt. Ze zijn iets kleiner en slanker gebouwd dan de Blauwe kiekendief. Tijdens hun lage schommelvluchten boven wegbermen en akkerranden houden ze de vleugels in een ondiepe V-vorm. De ondervleugels van de mannetjes zijn gebandeerd en de handpennen zijn zwart. De vrouwtjes lijken sterk op de Blauwe kiekendief, maar zijn onder meer herkenbaar aan de wat lichtere kleurstelling en de minder duidelijk afgetekende ring op hals en hoofd. In Nederland was de Grauwe bijna uitgestorven als broedvogel maar door nestbescherming en aanleg van akkerranden waar de vogels kunnen jagen (voldoende prooiaanbod) zijn er jaarlijks ongeveer 50 broedpaar. De foto hierboven laat de prooioverdracht in de lucht zien, een acrobatisch gebeuren. Het mannetje laat de muis los, waarna het vrouwtje deze vangt.

In april 2011 had ik het voorrecht om als fotograaf mee te gaan op de onderzoeksreis van de SWGK in Oost-Marokko. Daar werden diverse Grauwe kiekendieven gezien. Zie ook de foto’s onder de rubriek landen.

Het vrouwtje Iben was een gezenderde vogel uit Denemarken. Bij de laatste GPS-coördinaten die waren ontvangen, troffen we in de Marokkaanse steenwoestijn afgebeten veerresten van een vrouwtje aan. Waarschijnlijk is Iben ten prooi gevallen aan Woestijnvos, waarvan we pootafdrukken en een drol aantroffen direct bij deze veerresten.

Juveniel verstopt tussen gemaaid tarwe.

De in 2007 geringde en van een satellietzender voorziene Sigrid.

Deze jongen hadden even speelkwartier.

In het kader van een internationaal project werden in 2008 meerdere jongen van ‘wingtags’ voorzien. Hierdoor is het mogelijk dieren individueel te herkennen op een grotere afstand. Dit jong moest nog wel even wennen aan die opvallende kleuren…

Vrouwtjes zijn in de broedperiode in de rui.

Aanvoer van nestmateriaal.

Man Edwin is voorzien van een datalogger.

Voor het onderzoek naar de Grauwe kiekendief wordt sinds enkele jaren gebruikgemaakt van dataloggers. Hier wordt een logger op de rug van een mannetje gebonden. Voor meer informatie zie deze site.

Deze vogel was kennelijk ergens in verstrikt geraakt. Een poot is misvormd. Hij was echter goed op gewicht en observatie leerde dat het jagen hem goed afging.

Ingezaaide akkerranden bieden niet alleen een leuk gezicht, maar ook voedsel voor insecten, muizen, vogels en dus ook roofvogels.

De prooioverdracht is spectaculair.

Bescherming van het nest is noodzakelijk om uitmaaien te voorkomen. Uiteraard is dit in overleg met de boer gegaan.

Portret van zendervrouw Jinthe uit 2007.