Buizerd

De Buizerd Boteo buteo is een van de meest voorkomende roofvogels in Nederland. Als “paalverlenger” is hij vaak te zien langs weilanden en wegen. Het is een echte muizeneter maar in een slecht muizenjaar eet hij ook wormen, kikkers, mollen en vogeltjes. In de wintermaanden zien we aanzienlijk meer Buizerds. Dit zijn veelal overwinteraars uit Scandinavië. Helaas zie je in die periode van het jaar ook veel doodgereden vogels langs de wegen omdat in de bermen vaak meer muizen te vinden zijn dan in ons gecultiveerde platteland. Ze hebben een zeer variabel verenkleed meestal met een lichte of donkere borstband.