Marokko

In de periode van 10 t/m 22 april 2011 ben ik op uitnodiging van de St. Werkgroep Grauwe kiekendief als vrijwilliger mee geweest naar oost Marokko. Daar werd door het vierkoppige team onderzoek gedaan naar het ‘stopover’ gedrag van de Grauwe kiekendief. Hierbij werd onder meer gekeken naar het habitat waar deze beesten verbleven en foerageerden. Eveneens werd het prooiaanbod gemonitord. Het lukte om twee gezenderde vogels te zien. De in Denemarken van een zender voorziene man (Jørn) werd levend gezien op 12-04-2011 en de Deense vrouw Iben werd dood aangetroffen op 15-04-2011, vermoedelijk gepredeerd door een Woestijnvos. Kijk en geniet van de diverse mooie en unieke foto’s, maar merk ook op hoe het landschap te lijden heeft door overbegrazing van schapen en geiten…

Steppe in oost Marokko

Zendervogel Jorn werd op 12-04-2011 ontdekt nabij een stuwmeer.

Kraagtrap (juveniel mannetje)

Achterkant van een Renvogel.

Witbandleeuwerik bezig met nestbouw.

Op de rand van het Atlasgebergte.

Woestijnratje

Havikarend

Slangenarend (juveniel).

Zandstorm boven gedegenereerd landschap.

Drinkende Zwartbuikzandhoenders.

Volwassen Kraagtrap (man) in vlucht.

Dikbekleeuwerik (man).

Baltsvlucht van de Witbandleeuwerik.

Berbertent in totaal verwoest landschap.

Kleine kortteenleeuwerik bij zonsopkomst.

Het onderzoeksteam na het vinden van de resten van Iben.

Zoek de Witbuikzandhoenders.

Het lijkt wel een duiveltje deze Temmincks strandleeuwerik.

Deze Atlas Agaam kwamen we op veel plaatsen tegen.

De ezel was in het oosten van Marokko een zeer algemeen vervoermiddel.

Een bijzondere waarneming was de Roodkeelpieper.

Bij een wadi waar wel water in stond trof ik deze Oranje zonnewijzer.

Zingende Theklaleeuwerik.

Een van de Steenuilen was duidelijk cameraschuw.

Ontmoeting met een gastvrije berberfamilie.

Renvogel in zijaanzicht.

Zonsondergang.

De Langsnavelkuifleeuwerik is een ondersoort van de "gewone" Kuifleeuwerik.

Slangenarend in vlucht.

Westelijke blondetapuit (man).

In oost Marokko leven nog veel Berbers van de schapen- en geitenteelt.

Bosruiter aan de rand van een stuwmeer.

Iberische gele kwikstaart zag je bij vee in de buurt van water.

Witwangstern op trek nabij een stuwmeer.