Donkere waterjuffer

De Donkere waterjuffer Coenagrion armatum heeft in Nederland slechts twee kleine populaties in De Weerribben. Deze populaties worden dan ook zwaar beschermd. Eén keer per jaar is er een excursie naar een van de populaties. Dat gaf mij de mogelijkheid enkele foto’s van deze bijzondere soort te maken. Deze waterjuffers zijn opvallend ‘vliegerig’ en zitten nauwelijks stil. Ze verplaatsen zich laag tussen de vegetatie en vallen daardoor, mede gezien hun geringe formaat van iets meer dan 3 cm nauwelijks op.

Het tandem werd lastig gevallen door een mannetje van de Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum.

De Donkere waterjuffer leeft in Nederland in voormalige turfwingebieden in De Weerribben. De volwassen dieren leven tussen de vegetatie op de ribben en de larven in het water van de petgaten.