Smaragdlibel

De Smaragdlibel Cordulia aenea is een vroege voorjaarssoort. Ze sluipen rond eind april uit en zijn dan laag scherend boven het water aan te treffen. Het lichaam is fors behaard en dof groen van kleur. De ogen zijn opvallend groen gekleurd. Ze zijn vooral aan te treffen bij stilstaande wateren zoals vijvers en bosmeertjes.