Nederland

Nederland is gevormd door onder meer rivierafzettingen en tijdens ijstijden. Het huidige Nederland lag zo’n 2 miljoen jaar geleden nog onder water. Door het afzetten van sedimenten door rivieren als de Rijn en de Elbe is er land ontstaan. Tijdens de diverse ijstijden is het land opgestuwd en zijn er stuwwallen ontstaan zoals de Utrechtse Heuvelrug en de Salandse Heuvelrug. In deze categorie neem ik u mee naar de diverse landschappen die in Nederland aan te treffen zijn.