Zwarte stern

De Zwarte stern Chlidonias niger broedt in zoetwatermoerassen met lage drijvende vegetatie. Omdat dit in Nederland niet meer zo veel voorkomt, worden door vogelbeschermers vaak vlotjes in het water gelegd. De vogels maken daar dankbaar gebruik van. In zomerkleed is de Zwarte stern goed herkenbaar aan de zwarte kop en donkergrijze borst. In winterkleed is de borst en een deel van de kop wit en is er alleen nog sprake van een zwarte kap.

Kolonie Zwarte stern broedend op uitgelegde vlotjes.

Paring.

De eieren zijn gelegd.

 

Nest met drie jongen.