Sterns

Sterns Sternidae zijn slanke sierlijke vogels die vaak na bidden met stootduiken visjes proberen te verschalken. Veelal broeden ze in kolonies. De nesten worden op de grond gemaakt. Naast de ‘zeesterns’ Sternidae is er ook een groep ‘moerassterns’ Chlidonias. Deze laatste soorten broeden meer aan binnenwateren en in moerassen. Ze zijn onder meer te onderscheiden van de ‘zeesterns’ door de minder diep gevorkte staart en de wat tragere vlucht.