Grote stern

De Grote stern Sterna sandvicensis is in broedtijd te herkennen aan de zwarte kuif. De zwarte snavel heeft een lichte, gelige punt. Ze broeden in kolonies op de grond aan de kust of op eilandjes. Na het broedseizoen trekken ze via de Atlantische kust naar het zuiden waar ze onder meer aan de kust van Portugal en Spanje overwinteren.

Adulte vogel in zomerkleed (let op de geheel zwarte kap).

Adulte vogel in winterkleed.