Noordse stern

Een van mijn persoonlijke favorieten onder de sterns is toch wel deze lange afstandstrekker. De Noordse stern Sterna paradisaea broedt in noord Europa en overwintert in zuid Afrika en op Antarctica. Het is de vogel die de langste trekroute per jaar aflegt. Met een iets kleiner formaat en de bloedorde snavel zijn ze te onderscheiden van de Visdiefjes. De Noordse stern broedt veelal in kolonies op de grond nabij de kust.