Grote muggenorchis

De Grote muggenorchis Gymnadenia conopsea heeft vrij donker groene bladeren. De stengel van de plant is vaak paars aangelopen. De bloemen zijn roodroze tot wit. De bovenste drie bloemdekbladen zijn samengevouwen tot een helm. De bloemlip heeft drie vrijwel even grote stompe lobben. Ze komen voor in vochtige tot natte terreinen als blauwgrasland en niet bemeste bermen. De bloeitijd is juni – juli.