Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen is een natuurgebied in beheer bij Staatbosbeheer (SBB). Het ligt in Flevoland ingeklemd tussen Almere en Lelystad met aan de noordkant de Oostvaardersdijk en de zuidkant de Praamweg. Het gebied is niet vrij toegankelijk, op enkele opengestelde wandelroutes na. Kenmerkend voor het gebied is de hoeveelheid aan grote grazers: edelhert, heckrund en konikpaard. Vanaf de Praambult aan de Praamweg is een goed uitzicht over het gebied waar deze grote grazers vooral verblijven. Voor meer informatie zie deze link. Ik had het voorrecht om in het niet toegankelijk gebied mee te mogen doen aan een onderzoek. Daarbij werden onder meer de onderstaande (deels unieke) beelden gemaakt.

Konikpaarden.

De Bruine kiekendief in zijn habitat: grote rietvelden in natte omstandigheden.

De prooiovergave gaat niet altijd goed. Hier mist het vrouwtje de muis.

In de OVP zitten veel vossen die zich ook overdag laten zien.

De Vos jaagt in de OVP veel op ganzenpullen. Hier deed hij een poging op Canadese- en Brandganzen.

De uitgestrekte rietvelden vormen een goed leefgebied voor moerasvogels als de Roerdomp.

Het waterniveau wordt kunstmatig geregeld.

Dat Edelherten goede zwemmers zijn zag ik meerdere keren.

De Blauwe kiekendief is een van de zeldzame broedvogels in de OVP.

Groep Slobeenden boven de Oostvaardersplassen.

Edelhert hinde. Het lijken van die lieve dieren, maar op de onderstaande foto’s is te zien hoe een hert een vos opjaagt in de poging die dood te schoppen.

De Vos overleefde het uiteindelijk wel.

De Havik heeft met al die watervogels een geweldig leefgebied.