Roofvogels

Roofvogels zijn geliefd en gehaat. Veel vogelaars zijn gecharmeerd van deze soms drieste jagers, terwijl anderen roofvogels verafschuwen omdat ze andere dieren eten. Helaas worden ze nog steeds afgeschoten en vergiftigd. Onder deze pagina hoop ik wat van de vooroordelen weg te kunnen nemen en inzage in het leven van deze prachtige jagers onder de vogels te kunnen geven.