Sperwer

De Sperwer (Accipiter nisus) behoort tot de roofvogels die in Nederland broeden. Deze vogeljager is steeds meer in de stad aan te treffen. Een van de oorzaken is het verminderde voedselaanbod in de bossen. Vooral in de wintermaanden is de “stadse” Sperwer goed waar te nemen. De bladeren zijn van de bomen gevallen en de mens voert de Huismus, Koolmees en dergelijk goed bij. Deze voederplekken zijn dan vanzelf een goed gedekte tafel voor de Sperwer.

Mannetje Sperwer op de uitkijk in de stad Groningen.

Jong vrouwtje met geslagen Merel.