Edelhert

Het Edelhert Cervus elaphus is op het Eland na het grootste hert in Europa. Met een kopromp lengte van ruim 2 meter en een schofthoogte van meer dan 120 cm is het een imposante verschijning. Zeker de oude herten (mannetjes Edelhert) die een enorm gewei kunnen dragen. Ze komen voor van hooggebergtes tot in rivierdalen. Het huidige leefgebied in Nederland in de bossen op de Veluwe is vooral bepaald door invloed van de mens. In september vindt de bronst plaats. Al burlend en vechtend proberen de herten de rangorde te bepalen. Het sterkste hert (het plaatshert) mag een harem van hinden vormen en zorgen voor de voortplanting. In de Oostvaardersplassen leeft een grote kudde Edelherten. Voor foto’s van die populatie zie deze link.

Deze hinde had het helemaal gehad met de Vos in de Oostvaardersplassen. Zie ook deze link.