Roodhalsgans

Sinds enige tijd is er in Veenendaal een Roodhalsgans (Branta ruficollis) aanwezig. Deze soort komt in Nederland in het wild alleen voor als overwinteraar en zit dan meestal tussen een grote groep andere ganzensoorten. Het broedgebied ligt in de Siberische toendra. Bij mijn bezoek aan de locatie bleek deze Roodhalsgans ook absoluut niet schuw en was hij gewend aan het voeren van brood. Kennelijk gaat het hier dus om een ontsnapte (of gedumpte) vogel. Aan de poten zijn geen ringen aanwezig.