Dwergjuffer

De Dwergjuffer Nehalennia speciosa is een zeer kwetsbaar juffertje, de kleinste in West-Europa. Met een lengte van maximaal 26 mm, een zwakke vlucht en heimelijk gedrag is het een lastige soort. Ze vliegen laag tussen zeggesoorten als Draadzegge Carex lasiocarpa bij ondiepe zure en voedselarme wateren. In Nederland is de soort verdwenen, maar in Oostenrijk en Duitsland zijn nog een paar kleine populaties te vinden. Verder naar het oosten is de soort algemener. De vliegtijd is vooral juni tot augustus.

Door hun kleine formaat valt de Dwergjuffer bijna niet op tussen de Draadzegge.

Mannetje.

Vrouwtje.

Habitat.