Boommarter

De Boommarter (Martes martes) is een vooral in de nacht actieve jager. De Boommarter verplaatst zich meestal via de boomkruinen en leeft van vogels, muizen en vruchten. Veel van zijn soortgenoten vinden een vroegtijdige dood als verkeersslachtoffer als ze een weg moeten oversteken. De vrouwtjes zoeken een oud nest in een boomholte (meestal van een Zwarte specht) waar de jongen geboren en grootgebracht worden. Af en toe wil een jong tijdens een stoeipartij weleens uit de boom vallen. Raapt u het jong vooral niet op. Meestal komt de moeder de avonturier ophalen. Bij twijfel kunt u beter contact opnemen met de beheerder van het bos.

Soms heb je het geluk dat een Boommarter oversteekt op het moment dat je de camera bij de hand hebt. Dit mannetje werd betrapt bij het Woldlakerbos in de kop van Overijssel.