Vogelwaterjuffer

Achterhoofdvlekken en halsschild man

De Vogelwaterjuffer Coenagrion ornatum is ook een van de lastige blauwtjes. In West-Europa zijn een paar locaties waar deze soort nog lokaal voorkomt. In Oost-Europa worden ze algemener. Bij het mannetje is op het tweede achterlijf segment (S2) een gevleugelde figuur (de vogel) aanwezig. Verder heeft S3 een speervormige figuur. De achterhoofdvlekken hebben een gerafelde rand. De vrouwtjes zijn lastiger te determineren. Hier geeft de vorm van het halsschild uitsluitsel. Net als C. mercuriales komen ze voor in kalkrijk stromend water met een zandige bodem waar een rijke onderwater- en oevervegetatie aanwezig is. Kenmerkende vegetatie is onder meer de Kleine watereppe Bercula erecta. De vliegtijd is West-Europa is maar kort: half mei tot eind juni.

Mannetje.

Habitat van de Vogelwaterjuffer.

Kleine watereppe en Grote egelskop in het habitat.