Juffers

In de suborde juffers (Zygoptera) vallen wereldwijd ongeveer 2700 soorten. De juffers zijn van de echte libellen te onderscheiden doordat de voor- en achtervleugels gelijk van vorm zijn. Verder hebben ze een slank lichaam en houden ze de vleugels in rust boven het lichaam gevouwen. De enige uitzondering in Europa hierop zijn de pantserjuffers (Lestes). De laatste soort heeft de vleugels in rust half gespreid.