Ransuil

De Ransuil Asio otus is in Nederland fors in aantal afgenomen door onder meer het beperken van geschikt broedgebied en de afname van onder meer Ekster en Kraai. De Ransuil maakt zelf geen nest maar maakt gebruik van de nesten van kraaiachtigen als voornoemd. In de herfst verzamelen Ransuilen zich in grote groepen. Dan zijn ze ook binnen de bebouwde kom aan te treffen. Ze zijn schemering en nacht actief en jagen onder meer op muizen en kleine vogels.

Ransuil jong op Texel.