Noordse winterjuffer

In Nederland komen twee libellensoorten voor die als imago (volwassen) overwinteren. Dat zijn de Bruine winterjuffer (Sympecma fusca) en de Noordse winterjuffer (S. paedisca). Beide soorten komen op de Nederlandse rode lijst van libellen voor: de Bruine onder de categorie bedreigd en de Noordse onder de categorie ernstig bedreigd. Het voortbestaan van de Noordse winterjuffer hangt aan een zijden draadje doordat de habitat waarin deze soort zich voortplant steeds verder krimpt. Gelukkig zijn er nog enkele locaties waar de soort het goed doet, zoals De Weerribben in Overijssel en het Kuinderbos in Flevoland.

vrouwtje

mannetje

Vrouwtje in de zon wachtend tot de dauw is verdampt.

Mannetje.

De Bruine en de Noordse winterjuffer zijn vooral van elkaar te onderscheiden aan de bruine streep bovenop het lichaam. Bij de Bruine is de onderkant van deze streep recht, bij de Noordse zit er een ‘bobbel’ op, die op het lichter gekleurde middendeel ligt.