Moeraswespenorchis

De Moeraswespenorchis Epipactis palustris is een orchidee welke ook in Nederland te vinden is. Het is een typische soort van de vochtige duinvalleien en kalkmoerassen. De bladeren zijn grijsachtig en langwerpig eirond van vorm. De wittige bloemen en hebben gele vlek aan de voet van de lip. De bloeitijd is van juni tot in augustus.

Deze soort is beschermd en staat op de rode lijst.