Bosorchis

De Bosorchis Dactylorhiza fuchsii is een ondersoort van de Gevlekte orchis. De bloemen zijn bleek roze tot wit en hebben donkere vlekken. De bladen zijn meestal dicht gevlekt en zijn langwerpig van vorm. De lip is ingesneden waarbij de middelste lob meestal een scherpe punt heeft. De planten komen voor op vochtige tot droge graslanden, meestal op zonnige plaatsen. De bloeitijd is vooral juni en juli.

Deze soort is beschermd en staat als kwetsbaar op de rode lijst.