Venwitsnuitlibel

De Venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia is de slankste van de groep witsnuiten. Net als de gevlekte en de Noordse witsnuit zijn de mannetjes zwart met rode vlekken en de vrouwtjes zwart met gele vlekken. Vooral de grote van de vlekken en het postuur helpen bij determinatie van de soorten. In Nederland is de soort vrij zeldzaam. Ze komen voor in venen en meren in bossen met veelal zuur water. De larven zijn gevoelig voor predatie. De vliegtijd is van half april tot augustus.

Deze soort staat als kwetsbaar op de Rode lijst van Libellen.

Mannetje.

Vers mannetje. Op de foto hieronder is vanaf de zijkant de hamulus goed te zien.

Vrouwtje.

Paringswiel.

Habitat op Elspeterheide.