Grote vuurvlinder

De Grote vuurvlinder Lycaena dispar komt lokaal voor in moerasgebieden in het midden van Europa en in Oost-Europa. Er kunnen tot drie generaties vliegen van mei tot in oktober. De waardplant zijn diverse zuringsoorten. Er zijn diverse ondersoorten in Europa te onderscheiden: batavia is een zeer zeldzame ondersoort in Nederland, de rutila in Duitsland en de carueli in België, Luxemburg en Frankrijk.

Ssp. carueli.

Mannetje ssp. carueli.

Ssp. carueli.