Trappen

In het Europa en Noord-Afrika komen vier soorten trappen voor. Trappen Otididae zijn grote vogels die vooral aan de grond verblijven. Ze zijn eg schuw. Allen worden met uitsterven bedreigd door jacht en afname van het habitat.