Iberische beekjuffer

Iberische beekjuffers Calopteryx xanthostoma komen niet alleen voor op het Iberisch schiereiland zoals de naam wellicht zou doen vermoeden. In Zuid-Frankrijk zag ik deze soort veel in het stroomgebied van de Tarn en het zuidelijke deel van de Allier. Bij de mannetjes reikt het gekleurde deel van de vleugels tot aan de vleugelpunt. Dit in tegenstelling tot de Weidebeekjuffer. Overigens hybridiseren deze twee soorten wel met elkaar. Bij de mannetjes kan de vleugelkleuring geruime tijd na het uitsluipen afwezig zijn. Bij de vrouwtjes zijn de laatste achterlijfsegmenten aan de bovenzijde dof bruin.

Mannetje nog zonder vleugelkleuring.

Vrouwtje; let op de bruine bovenkant van de laatste sigmenten van het achterlijf.

Habitat aan de Allier nabij Langeac (Fr.).

Zoals in de tekst hiervoor al aangegeven, hybridiseert deze soort met de Weidebeekjuffer. Nabij Langeac trof ik aan de Allier dit beestje aan. Gezien de vleugeltekening (ontbreken van kleur aan de top van de vleugels) zou dit een hybride kunnen zijn.