Gieren

Gieren zijn aaseters die zwevend op zoek gaan naar kadavers of afval. Er komen zes soorten gieren in Europa voor, vooral in de bergachtige gebieden.