Kerkuil

De Kerkuil heeft het in Nederland erg moeilijk gehad. Door gebruik van pesticiden verkeerde hij, evenals vele andere uilen en roofvogels, op de rand van uitsterven. Na het verbod op pesticiden als DTT begin jaren 70 van de vorige eeuw en door het plaatsen van nestkasten, nam de Kerkuil geleidelijk weer in aantal toe. Omdat ze nachtactief zijn, is de kans ze aan te treffen niet erg groot. De beste kans hiertoe is in het broedseizoen als de jongen al wat groter zijn, om in de schemering op gepaste afstand van een nest te gaan staan. De volwassen uilen jagen dan eerder en langer om de jongen te kunnen voeren. De foto’s op deze pagina zijn gemaakt bij nestkastcontroles en het ringen bij een boerderij op de Veluwe.