Bruine rat

De Bruine rat Rattus norvegicus is in menselijk omgeving veel aan te treffen. Dat ze daar niet gewenst zijn is een bekend verhaal. De ratten worden onder meer aangetrokken door afval dat door de mens wordt achtergelaten. Voorwaarde is wel dat er water in de buurt is, variërend van sloten tot riolen. De Bruine rat worden tot 30 cm lang en vrijwel alleen in het donker aangetroffen.

Bruine rat in de avondschemering op een parkeerplaats in Duitsland.