Huiskraai

De Huiskraai Corvus splendens komt van oorsprong uit Azië maar heeft zich verspreid over Afrika en het Midden-Oosten. Waarschijnlijk is in 1994 een paartje als versteking naar Hoek van Holland meegekomen met een schip uit Egypte. In 1997 werden de eerste nakomelingen geboren en was het eerste broedgeval in Europa een feit. De populatie bestaat inmiddels uit circa 30 exemplaren. In Nederland is er nu discussie over de Huiskraai of deze weggevangen moet worden daar ze als schadelijk worden beschouwd. Sovon heeft hier een onderzoek naar gedaan, zie deze link. De Huiskraai is iets groter dan de Kauw en is onder meer te onderscheiden aan de langere snavel en donkere iris (bij Kauw lichtgrijs).