Monninksgier

De Monninksgier Aegypius monachus is een zeer zeldzame gier in West-Europa. In Spanje leven de meeste exemplaren van de ongeveer 1000 broedparen. In Frankrijk zijn herintroductieprogramma’s opgezet om te voorkomen dat deze indrukwekkende aaseter uitsterft. Ze broeden in een horst in een boom, waarbij de horst soms een enorme omvang kan aannemen. Met een spanwijdte van circa 285 cm zijn ze net iets groter dan de Vale gier, waar ze vaak mee optrekken.

Een Monninksgier (donkere vogel links) tussen een groep Vale gieren.