Gewone zeehond

Met een lengte van ongeveer 1,5 m is de Gewone zeehond Phoca vitulina vitulina een vrij kleine soort. De vacht heeft donkere vlekken en is overwegend grijs van kleur. In de Nederlandse kustwateren worden ze steeds algemener en worden ze soms zelfs in rivieren waargenomen. In 1985 en 2002 werden de populaties gedecimeerd door een virusziekte, maar de populaties herstelden snel. De jongen worden geboren in de periode van mei tot juli. De jongen hebben dan een grijze vacht. Te vroeg geboren jongen kunnen wel een witte vacht hebben. Normaal verharen de jongen al in de baarmoeder. Ze eten vooral (bodem-)vissen en kreeftachtigen.