Noordzeekust

Een dagje aan de Noordzeekust heeft altijd wel de garantie dat je met leuke foto’s thuis komt. Op een mooie herfstdag in oktober 2011 werd in de omgeving van Ouddorp gezocht naar leuke onderwerpen. Al snel bleek dat de Grijze zeehond op diverse plaatsen voor de kust te vinden was. Af en toe vergezeld van een eenzame Gewone zeehond. De Scholeksters waren al groepen aan het vormen om gezamenlijk de winter door te brengen, net als de Steenloper. Verrassend was de ontmoeting met een Velduil die langs de kust trok. De afstand tussen fotograaf en uil was groot, maar er kon toch een registratieplaatje gemaakt worden.

Kustvogels als Zilver- en Stormmeeuw waren in grote groepen aanwezig. Hier en daar zat er een Drieteenmeeuw tussen. De Grote sterns hadden hun zwarte kap inmiddels gewisseld voor een gevlekte hoofdtooi. Het is altijd een spektakel om deze vogels op visjes te zien duiken. Als een bom laten ze zich in het water vallen, om daarna met veel droog schudden van het verenpak verder te vliegen. Al dan niet met een vis of garnaaltje. Niet zelden worden ze vervolgens fel op de huis gezeten door een Kleine jager. De jager hoopt dat de stern het voedsel weer opbraakt, waarna de eerst genoemde er met de buit vandoor gaat.

Meerdere Tapuiten hipten over de basaltblokken op zoek naar kleine insecten. Op zee zwommen diverse Zwarte zeeëenden, een eenzame Rotgans en de eerste Middelste zaagbek. In de duinen deden Vink en Groenling zich te goed aan de vele bessen. Ook het Konijn is weer in redelijke aantallen in de duinen te vinden. Alleen het verkeer speelt deze diertjes toch wel duidelijk parten. Ik trof die dag meerdere doodgereden konijnen aan…