Kramsvogel

Kramsvogels Turdus pilaris trekken in de herfst in grote groepen naar Nederland. Je ziet ze dan veelal foerageren op bessenstruiken zoals de Meidoorn. Ze broeden ook in Nederland, vooral in het oosten. Broeden doen ze meestal in kleine kolonies tegen predatie van kraaien en eksters. Dat dit niet altijd het geval is, bleek wel in Noorwegen, waar ik een eenzaam nest op de resten van een oud gebouw aantrof…