Ribbensalamander

De Ribbensalamander Pleurodeles waltl komt in het midden en zuiden van het Iberisch schiereiland voor in allerlei watertypen, zolang er maar geen sprake is van sterke stroming. Als het water verdampt kruipen de dieren in de modder of onder stenen en boomstronken. De dieren zijn vooral in het donker actief, maar bij regen ook overdag. Het dier heeft de naam te denken aan de ribben die hij zijwaarts uit de flank kan drukken bij gevaar. De volwassen exemplaren kunnen tot 30 cm groot worden. de larven zijn onregelmatig grijs gevlekt en worden tot 10 cm voordat ze aan land gaan.