Donaukamsalamander

De Donaukamsalamander Triturus dobrogicus kan tot 17 cm groot worden en leeft vooral in uitwaarden en moerassen in het oostelijke stroomgebied van de Donau tot aan het uiterste oosten van Oostenrijk. Het mannetje heeft in de paartijd een hoog getande rugkam en een zwarte keel met witte puntjes. De buik is roodoranje. Het vrouwtje is bruin met zwarte vlekken.