Bruine kikker

De Bruine kikker Rana temporaria is een vrij grote kikker (tot maximaal 10 cm). Het trommelvlies is even groot als het oog. De kleur is zeer variabel. De rug is bruin in combinatie met donkere tot zwarte vlekken. Ze komen in vrijwel geheel Europa voor. In Nederland is het een algemene soort die ook in het cultuurlandschap aanwezig is. In maart trek de soort naar de voortplantingswateren om daar de eieren of te zetten.