Muurgekko

De Muurgekko Tarentola mauritanica kan een lichaamslengte van ongeveer 8 cm bereiken. Een intacte staart is bijna even lang. Ze hebben een brede platte kop en stekelig uiterlijk. Hun habitat is vooral stenige verticale muren en rotswanden. Ze komen ook in de bebouwde omgeving voor waar ze ‘s nachts vaak bij lamplicht op zoek gaan naar insecten. Naast de Mediterrane kustgebieden komen ze ook in vrijwel geheel Portugal en Spanje voor.