Europese moerasschildpad

De Europese moerasschildpad Emys arbicularis is een vrij algemene soort in het zuiden en oosten van West-Europa. In Nederland komen ze niet in het wild voor. De kop en hals zijn duidelijk geel gespikkeld. Het schild wordt niet groter dan zo’n 20 cm. Deze schuwe soort komt voor in zoetwater. De eieren worden soms op grote afstand van het water gelegd in zanderige bodem. De foto’s zijn gemaakt in Portugal (Algarve) en Spanje (Extremadura).