Moorse landschildpad

De Moorse landschildpad Testudo graeca is een typische landschildpad die in West-Europa alleen op Mallorca en twee locaties in Zuid-Spanje in het wild voorkomt. Op andere locaties is de soort ook uitgezet. Het zijn voornamelijk planteneters die in droge omstandigheden leeft. Het rugschild wordt in de westelijke populaties zo’n 25 cm, in de oostelijke populaties zoals in Turkije tot 35 cm. De foto’s hieronder zijn gemaakt in Noord-Oost Marokko. Klik hiernaast voor een filmpje: Moorse landschildpad