Zeearend

De Zeearend (Haliaeetus albicilla) is de grootste in Nederland broedende roofvogel. Sinds 2006 broedt een paartje in de Oostvaardersplassen in Flevoland. Zie deze link voor meer informatie: De Zeearend in Nederland. Ze kunnen tot 245 cm spanwijdte bereiken en daarom is het niet verwonderlijk dat nesten enorme omvangen van meerdere meters hebben. Er worden 1-2 jongen per jaar groot gebracht. Het voedsel bestaat in Nederland voornamelijk uit Grauwe gans, Meerkoet en karper.