Rosse woelmuis

De Rosse woelmuis Myodes glareolus behoort tot de woelmuizen. Ze lijken veel op de Veldmuis, maar je kunt ze onder meer herkennen aan de wat rossere kleur van de vacht op de rug. De oren zijn bij deze muizen goed zichtbaar. Ze zijn ook dagactief en daarom nog wel eens te zien in loofbossen, houtwallen en bosranden. Deze soort is een gewilde prooi van uilen en roofvogels.