Waterjuffers

Er zijn dertien verschillende soorten waterjuffers (Coenagrion) in Europa. De Syrische waterjuffer (C. syriacum) komt in zuidoost Turkije en het Midden-Oosten voor en valt derhalve buiten het kader van deze site. De soorten zijn lastig van elkaar te onderscheiden. De mannetjes hebben een blauw met zwarte tekening. Vrouwtjes zijn vaak groen of bruin. De mannetjes worden meestal op basis van de tekening op het tweede lichaamssegment (S2) onderscheiden. Bij vrouwtjes is de vorm en kleur van het halsschild bepalend.