Gaffelwaterjuffer

De Gaffelwaterjuffer Coenagrion scitulum is een zuidelijke soort die steeds meer naar het noorden opschuift. Sinds enkele jaren zijn er meerdere populaties in Nederland, waarbij de duinen in Zeeland de eerste vindplaats was. Het mannetje van de Gaffelwaterjuffer is te herkennen aan de zwarte tekening in de vorm van een gaffel (stemvork) op S2. Verder is S6-7 geheel zwart en S5 voor de helft. Het vrouwtje is het beste herkenbaar aan het lichte pterostigma en de typische vorm van het halsschild (zie Libellen van Europa van KD Dijkstra 2008).